Prvi rezultati

Kako bi se rešio problem nastanka divljih deponija u naseljima u Sremskoj Mitrovici na kritičnim lokacijama se postavlja video nadzor. Kako kažu iz JKP “Komunalija već primete da se oko kontejnera nakon postavljanja videonadzora ne ostavlja otpad. Takođe od danas kreće i  podela plavih i žutih kanti kako bi se na ispravan način odložio mešoviti otpad i staklo.

Jovana Stupar