Pazi snima se! Kamere na lokacijama gde se nepropisno odlaže smeće (Video)

Kako bi se rešio problem neadekvatnog odlaganja smeća i pravljenja divljih deponije, Grad Sremska Mitrovica sankcionisaće sve one nesavesne građane. Inicijativom Gradske uprave za saobraćaj i komunalne poslove postavljaju se video nadzori na kritičnim mestima gde će se vršiti redovna kontrola tih lokacija, a predviđene su i novčane kazne.

Naselje „Orao“ u Sremskoj Mitrovici godinama unazad ima problem sa nepropisnim odlaganjem smeća, i predstavlja jednu od kritičnih tačaka stvaranja divljih deponija. To stvara veliki problem stanarima ovog naselja, a u neposrednoj blizini se nalazi i vrtić. Ekipe JKP „ Komunalije“ svakodnevno odnose smeće, ali ono što predstavlja problem jeste neadekvatno odlaganje otpada, pre svega kabastog. Nadležni iz ovog preduzeća su izgradnjom reciklažnog dvorišta dali mogućnost građanima da besplatno odlože otpad na propisano mesto. Prema rečima nadležnih iz Gradske uprave, video kamere će biti postavljene u naselju Orao, Kamenjar, Nikola tesla i svim ostalim lokacijama koje budu utvrđene kao problematične, te će nesavesni građani biti sankcionisani. Radi što boljeg I pravilinijeg odlaganja otpada, uskoro se planira I postavljanje plavih I žutih kanti za staklo I mešani otpad u sva stambena naselja.

Danijela Đaković