“Spomeničko nasleđe Rume” (Video)

U okviru rumskog kulturnog leta u dvorištu Gradske biblioteke  održano je  predavanje višeg kustosa, istoričara Snežane Janković “Spomeničko nasleđe Rume”. Svedočanstvo o vremenu i ljudima, ali i stanju kolektivne svesti prošlog i sadašnjeg vremena.Brojna publika imala je priliku da se upozna sa nepokretnim kulturnim dobrima. 

%d bloggers like this: