Unapređenje položaja manjina (Video)

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević sastala se u Pokrajinskoj vladi s ministrom kulture Republike Slovačke Silvijom Hroncovom. „Pokrajinska vlada čvrsto i kontinuirano radi na daljem razvoju i unapređenju položaja nacionalnih manjina u Republici Srbiji, negujući suživot naroda koji žive u AP Vojvodini. U skladu s navedenim, resorni sekretarijat pruža značajnu finansijsku podršku za kulturne aktivnosti slovačke nacionalne zajednice u Vojvodini, istakla je Milošević.

%d bloggers like this: