Od ponedeljka izmena režima saobraćaja na putu Laćarak-Čalma

U ponedeljak, 14, avgusta u sklopu rekonstrukcije saobraćajnice Laćarak – Čalma počinju radovi na uklanjanju i razastiranju asfalta na samoj saobraćajnici nakon čega će se saobraćaj odvijati naizmenično, ali bez prekida. Asfaltiranje će se izvoditi parcijalno po završetku pripremnih radova, kada će doći do potpune obustave saobraćaja.

Da podsetimo, kako je STV već izveštavala, u sredu, 9. avgusta je počela rekonstrukcija saobraćajnice Laćarak – Čalma. Prvi radovi bili su na krčenju i tarupiranju zaštitnog putnog pojasa, a saobraćaj se tada odvijao bez smetnji. Od izlaska iz Čalme u pravcu Laćarka izvode se radovi na proširenju saobraćajnice od jednog metra sa desne strane, gledajući u pravcu Laćarka. Tako će buduća širina kolovoza biti šest metara sa bankinama od po metar, pa će širina planuma saobraćajnice biti osam metara.

Završetak radova se planira za 15. oktobar 2023. godine.