Zakazana sednica Opštinskog veća

80 sednica Opštinskog veća u Indjiji zakazana je za sutra u 9 sati. Izmedju ostalih
tačaka dnevnog reda, naćiće se I tačka Utrvrđivanje predloga Odluke o izmenama
I dopunama Odluke o budžetu Opštine Indjija za 2023. godinu, kao I razmatranje
izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Inđija za period od 01.01.2023 do
30.06.2023 I donošenje Odluke o usvajanju istog.

Darina Grčić