Hidrološka situacija povoljna (Video)

Za razliku od Slovenije, u Srbiji je hidrološka situacija povoljna. Prema prognozama hidrologa neće biti potreba da se proglasi redovna odbrana od poplava ni na jednoj ni na jednoj stanici, ni kada stigne vrh poplavnog talas, što se očekuje 11. Avgusta.  Trenuto je vodostaj kod Sremske Mitrovice  180cm   i počeo je da raste.

%d bloggers like this: