Zasedalo Opštinsko veće u Šidu

Utvrđen rebalans budžeta opštine Šid za 2023. godinu, na nedavno održanoj sednici Opštinskog veća. Pored rebalansa budžeta razmatran je i Izveštaj o stvaranju prihoda i primanja i izvršenju rashoda i izdataka za period januar-jun 2023.godine. Na sednici su Javna preduzeća čiji je osnivač Opština Šid izveštavala su o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period januar-jun 2023.godine.

Takođe na dnevnom redu sednice Opštinskog veća našla su se i pitanja iz oblasti urbanizma, pisma o namerama, kao i zahtevi fizičkih i pravnih lica.

Danijela Đaković

%d bloggers like this: