Zlo afričke kuge se širi Srbijom

Iako se u mesarama još uvek ne primećuje nestašica svinjskog mesa kao ni poskupljenja, brojke koje postoje su zabrinjavajuće jer je afrička kuga svinja potvrđena u više od hiljadu gazdinstava u 32 opštine. Da podsetimo afrička kuga se pojavila i u Sremu,gde je opustošila mnogo obore i bez svinja ostavila domaćine iz Surduka,Belegiša, Morovića,Višnjićeva i Jamene. Lečenja ovog virusa nema,pa se uzgajivačima savetuje radi sprečavanja širenja hitna prijava bez odlaganja,kao i postupanje po nalogu stručnog lica. Važno je napomenuti da, za uginule i ubijene svinje predviđena je puna finansijska nadoknada vlasnicima životinja po hitnom postupku.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: