Na Produktnoj berzi zabeležen rast cene kukuruza, šta je sa pšenicom? (Video)

Ponder cena kukuruza iznosila je 22,25 din/kg bez PDV-a (24,47 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na proteklu nedelju predstavlja cenovni rast od 3,68%.

U nedelji za nama na robno – berzanskom tržištu beležimo nastavak prošlonedeljnog rasta cene kukuruza, dok je cena pšenice zabeležila neznatni silazni trend od 0,10%. Obim ukupnog prometa ove nedelje iznosio je 2.110,00 tona robe, što je za 57,16% manje u odnosu na prethodnu nedelju. Finansijska vrednost iznosila je 63.232.450,00 dinara, pri čemu se beleži pad od 49,78% u odnosu na prošlu nedelju. Najviše se trgovalo pšenicom, koja zauzima 45% udela u ukupnom obimu prometa.

Kukuruz – 22,2 din/kg bez PDV-a

Početak nedelje na tržištu kukuruza obeležila je slaba aktivnost učesnika, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Od drugog dana nedelje dolazi do povećanja aktivnosti na tržištu, da bi se krajem nedelje kupci povukli, te je tražnja za kukuruzom bila slaba i na nižem cenovnom nivou od ponude. Kukuruzom se tokom nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,60 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,25 din/kg bez PDV-a (24,47 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na proteklu nedelju predstavlja cenovni rast od 3,68%. U ukupnom obimu trgovanja kukuruz je učestvovao sa 34% udela. Kao i prethodne dve nedelje, pšenica je ponovo bila primarna poljoprivredna kultura u trgovanju, zauzimajući 45% udela u ukupnom obimu prometa.

Početkom nedelje beležili smo nešto veću tražnju u odnosu na ponudu, a bila je iskazana i tražnja za stočnom pšenicom. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 22,30 do 22,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,48 din/kg bez PDV-a (24,72 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, beležimo blagi cenovni pad od 0,10%. Trgovalo se i pšenicom sa rokom preuzimanja od 14.8. do 18.8.2023. po ceni od 22,50 din/kg bez PDV-a.

Soja: Nudilo se, ali niko nije hteo

Tržište soje je početkom nedelje bilo potpuno mirno, da bi se od sredine nedelje javila manja aktivnost na strani ponude, dok je tražnja ove nedelje u potpunosti izostala. Sojino zrno se nudilo po ceni od 61,00 do 62,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, ali do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo. Na tržištu uljane repice tokom čitave nedelje je bila primetna veća tražnja u odnosu na ponudu, koja je bila slaba ili je u potpunosti izostajala.

Uljanom repicom se trgovalo po ceni od 45,71 do 45,72 din/kg bez PDV-a (390 €/t bez PDV-a.) Ponder cena iznosila je 45,72 din/kg bez PDV-a (50,29 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju cenovni pad od 2,50%.

Tržište stočnog ječma je tokom nedelje bilo veoma mirno. Stočni ječam se tokom ove nedelje nudio u cenovnom rasponu od 17,00 do 18,50 din/kg bez PDV-a, a do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

Na tržištu suncokretove sačme zabeležena je slaba ponuda operativne robe. Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je po ceni od 40,00 do 41,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 40,80 din/kg bez PDV-a (48,96 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na poslednji upoređujući podatak predstavlja cenovni rast od 5,15%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Berza od 24.7. do 28.7.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: