Struka o obnovi drvoreda i parkova

Struka će dati krajnju reč kada je po sredi sanacija štete od oluje koja je uništila veliki broj stabala u drvoredima, ali i čupala stabla u parkovima, zaključak je sa današnjeg sastanka u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Na tom sastanku su o ovoj temi govorili nadležni iz „Vojvodina šuma“, „Voda Vojvodine“, s obzirom da je savska obala na području Grada u njihovom vlasništvu, kao i predstavnici javnih preduzeća „Urbanizam“ i „Komunalije“, Vodopriverdnog preduzeća „Galovica“, ali i resorne Gradske uprave.  Takođe, zatraženi su i saveti kako obnoviti drvorede i koje sadnice zasaditi na određenim lokacijama. Predlozi su u fazi razmatranja, uskoro će biti donete konačne odluke.