Slovački za predškolce (Video)

Slovačku nacionalnu zajednicu u Šidu posetila je predsednica nacionalnog saveta Slovaka Dušanka Petrakova i izrazila želju da se pored osnovnih i srednjih škola učenje maternjeg jezika ove zajednice uvede i u predškolske ustanove. Ovaj predlog se za sada razmatra.

Zoran Vasić

%d bloggers like this: