Komunalni otpad – od problema do resursa (Video)

Projekat Edukacijom do ublažavanja klimatskih promena u područiju upravljanja komunalnim otpadom, predstavljen je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Cilj projekta je smanjenje emisije štetnih gasova i efekta staklene bašte  kao i smanjenje komunalnog otpada, odnosno pretvaranje biomase u briket za ogrev. Takođe, u ovu svrhu u planu je i nadogradnje Regionalne deponije Sremska Mitrovica. Nosilac projekta je Prehrambreno – tehnološki fakultet iz Osijeka, u saradnji sa fakultetom Tehničkih nauka iz Novog Sada i Regionalnom razvojnom agencijom Srem.

Danijela Đaković

%d bloggers like this: