Dobijena sredstva za muzej (Video)

V. d. direktor Zavičajnog muzeja Ruma Uroš Nikolić u arhivu Vojvodine potpisao je za projekat dobijen po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Projekat podrazumeva konzervaciju predmeta iz etnološke zbirke, a sve u cilju pripreme nove stalne postavke.