Rebalans budžeta AP Vojvodine za 2023. godinu (Video)

Pokrajinska vlada utvrdila je predlog rebalansa budžeta Autonomne pokrajine  Vojvodine za 2023. godinu, koji se planira na nivou od 116,7 milijardi dinara i povećan je za 8,1 milijardu dinara u odnosu na aktuelni, istakao je predsednik Pokrajinske vlade Igori Mirović. On je naglasio da će obim budžeta koji je planiran ovim rebalansom biti veći za 90 odsto u odnosu na 2016. godinu, kada je iznosio 62 milijarde.

Nikolina Marković

%d bloggers like this: