Održan sastanak stručno-operativnog tima za odbranu od poplava (Video)

U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održan je sastanak stručno – operativnog tima za zaštitu i spasavanje od poplava, nesreća na vodi, i pod vodom. Situacija na teritoriji Sremske Mitrovice je stabilna vodostaj Save je u opadanju, a i područja koja su bila ugrožena bujičnim vodama su uredu.

Jovana Stupar