Druga akcija suzbijanja krpelja

Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica, obaveštava javnost, da će se u četvrtak, 08.06.2023. i petak 09.06.2023. godine, sprovoditi druga akcija suzbijanja krpelja. Tretiranje krpelja će se obaviti na teritoriji 10 vojvođanskih gradova, od kojih je i Grad Sremska Mitrovica i sva naseljena mesta i to u vidu adulticidnog tretmana sa zemlje.

Suzbijanje krpelja biće izvedeno insikticidom ICON 10 CS (preparatom na bazi lambda-cihalotrina, u dozi 0,18l po hektaru) i na osnovnu rezultata monitoringa. 

Ukoliko dođe do nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen.

Jovana Stupar