Šarošković: Dobro planiranje budžeta (Video)

Iz Gradske uprave za budžet  u Sremskoj Mitrovici nakon usvajanja Odluke o Završnom računu Grada za 2022. godinu saopšteno je da su u Odluci o prošlogodišnjem budžetu prihodi I primanja realizovani u iznosu od preko 90%, što je ocenjeno kao dobro planiranje.  Zapravo ostvareni prihodi iznose  tri milijarde 770 miliona I 59 hiljada dinara, dok su rashodi I izdaci tri milijarde 652 miliona I 278 hiljada dinara, odnosno realizacija je tu bila 86%.

Opširnije u Novostima u 19 i 22 sata.