Preuzimanje plavih kanti

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” obaveštava sugrađane koji nisu preuzeli besplatnu plavu kantu za odvajanje otpada, da istu mogu da preuzmu do kraja meseca juna, na adresi Bulevar Konstantina Velikokog bb – Mašinska baza “Komunalija” Sremska Mitrovica.

Danijela Đaković