Kraj školske godine (Video)

Školska godina u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji zvanično se završava danas. Odluku je donela Vlada Republike Srbije zbog tragedija  koje su duboko pogodile čitavo društvo. Škole mogu da nastave da rade do 20. juna, za učenike koji to žele. U tom periodu mogu se realizovati dopunska, dodatna i pripremna nastava, nastava u prirodi, kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada.

Katarina Marjanović

%d bloggers like this: