Međunarodni skup (Video)

U poređenju sa zemljama u regionu gde se godišnje izvši preko stotinu transplataciju  organa situacija u našoj zemlji je po tom pitanju znatno nepovoljnija rečeno je na međunarodnom  skupu koji  je u Rumi  organizovalo Udruženje bubrežnih invalida  Sremska Mitrovica.

Jovana Stupar