Veselinović: Gradska uprava po meri svih nas (Video)

Gradska uprava po meri svih nas,  jedan je od ciljeva planiranog unapređenja javne uprave u Sremskoj Mitrovici, koje je predviđeno novim Planom razvoja grada koji je lokalni parlament usvojio na poslednjoj sednici.  Izvestilac po toj tački dnevnog reda bio je Uroš Veselinović, pomoćnik gradonačelnice za investicije i lokalni ekonomski razvoj. Između ostalog, kako je istakao u toj oblasti dva su prioriteta uvođenje novih elektronskih usluga i unapređenje upravljanja ljudskim resursima.

%d bloggers like this: