Fabrika vode “Fišerov salaš” (Video)

Iz Fabrike vode Fišerov salaš svake sekunde ka opštini Ruma i opštini Irig isporuči se 290 l vode, koja je pre toga prošla kroz sve potrebne kontrole. Iz JP Vodovod Ruma ističu da se mogu pohvalii izuzetnim kvalitetom vode koja pored kontrole interne laboratorije, prolazi detaljne analize i zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Milena Božić

%d bloggers like this: