Plan detaljne regulacije radne zone “Sever”

Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone “Sever” u katastarskoj opštini Sremska Mitrovica, biće doneta na narednoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica 30. maja. Za formiranje radnih zona, neophodna je izrada plana detaljne regulacije.  Nakon konsultacija sa nadležnima iz Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, Beograd, utvrđeno je da nema dovoljno elemenata na osnovu kojih bi se precizno definisala trasa, profili i raskrsnice na pravcu državnog puta IIA reda broj 123, Sviloš – Sremska Mitrovica, tako da je odlučeno da se smanji obuhvat Plana i iz tog razloga se pristupa izmeni Odluke o izradi Plana radne zone “Sever” naznačeno je u izveštaju materijala za narednu sednicu Skupštine Grada.

%d bloggers like this: