Rok za prijave za sve aktuelne subvencije

Obaveštavaju iz Ministarstva poljoprivrede da su svi krajnji rokovi za podnošenje prijava za subvencije po aktuelnim javnim pozivima produženi do 12. juna 2023. godine. To se odnosi na prijave za davanja po hektaru, kao i za subvencije za kvalitetna priplodna grla, tov, krave za uzgoj teladi za tov i pčele.

Odluka o dodatnom produženju rokova za prijavu doneta je kako bi se izašlo u susret poljoprivrednim proizvođačima i omogućilo im se dodatno vreme za prikupljanje neophodne dokumentacije. Cilj je da se što veći broj poljoprivrednih proizvođača prijavi na javne pozive i dobije željene subvencije.Napominje se da produžetak rokova neće uticati na dinamiku isplate, koja će se odvijati nesmetano, bez odlaganja.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: