Rekonstrukcija odeljenja pedijatrije (Video)

Najavljena su nova ulaganja u Dom zdravlja “Ruma”, a prioritet za naredni period je kompletna rekonstrukcija odeljenja pedijatrije. U realizaciju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite dece, pored lokalne samouprave, uključiće se i Ministarstvo zdravlja.

Milena Božić

%d bloggers like this: