Pretnje za paradajz i papriku

Na sajtu ministarstva poljoprivrede objavljena je Naredba o sprovođenju posebnih fitosanitarnih pregleda radi otkrivanja štetnog organizma virusa smeđe naboranosti ploda paradajza – Tomato brown rugose fruit virus (tobrfv), kao i fitosanitarnim merama koje se preduzimaju radi sprečavanja unošenja, širenja i suzbijanja tog štetnog organizma. Ovom naredboom zabranjuje se unošenje u Republiku Srbiju štetnog organizma virusa smeđe naboranosti ploda paradajza – Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV – u daljem tekstu: štetni organizam) i njegovo širenje na teritoriji Republike Srbije. Prilikom unošenja u Republiku Srbiju sve pošiljke navedenog bilja za sadnju podležu posebnom fitosanitarnom pregledu i mora ih pratiti fitosanitarni sertifikat.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: