U Inđiji se razmišlja o postavljanju mobilnih kamera na lokacijama na kojima se nesavesno odlaže otpad (Video)

Inđijski „Komunalac“ redovno, po programu odnosi smeće, međutim iznova se javljaju novi problemi jer se otpad odlaže na mesta koja nisu za to predviđena, nastaju divlje deponije i ozbiljno se razmišlja o postavljanju mobilnih kamera sa solarnim napajanjem na spornim lokacijama, izjavio je nakon poslednjeg sastanka Sistema 48 predsednik Opštine Vladimir Gak.