Plan razvoja Grada Sremska Mitrovica (Video)

Posle Plana kapitalnih investicija biće donet i Plan razvoja Grada Sremska Mitrovica do 2030. godine. Ovih dana, taj proces ulazi u završnicu i posle javne debate, o tom  strateško – planskom dokumetu izjasniće se i Skupština grada, na jednoj od idućih sednica.

Jovana Stupar