Presejavanje suncokreta zbog insekata (Video)

U samom početku sejanja jarih kultura, pa nakon setve, a u toku nicanja, vremenski uslovi su loše uticali na suncokret. Mnogi proizvođači su imali problem sa insektima koji su uništavali useve, gde su ratari bili prinuđeni na presejavanje.

%d bloggers like this: