Izdvojena višemilionska sredstva za kulturu (Video)

Pokrajinski sekretarijat za kulturu izdovojio je 17 miliona dinara za poboljšanje uslova rada Ustanova kulture u Šidu. Nadležni u ovim ustanovama kažu da će sa stručnim kadrom Zavoda za zaštitu spomenika kulture sprovesti konzervaciju pojedinih umetničkih dela. Takođe radiće se i na tome da se objekti kulture rekonstruišu, saniraju i opreme savremenom opremom namenjenom realizaciji kulturnih sadržaja, kao i potrebu za unapređenjem uslova realizacija značajnih kulturnih manifestacija.

Zoran Vasić

%d bloggers like this: