Najviše se seje kukuruz (Video)

Preko 60 hektara kukuruza biće posejano na ovom ataru ovde, ratari su konačno dočekali odgovrajuće vremenske uslove i intezivnije aktivirali svoje sejalice, setve su krenule iako ove sezone dosta kasne, ali taj neki optimalni rok za sejanje kukuruza nije još premašen i za one koji nisu izvršili neku raniju setvu ne bi trebalo biti problema.Cena kukuruza je ta koja će malo pokvariti sezonu proizvodnje,trenutna cena je u padu i ona se kreće od 22 do 24 dinara za kilogram. Poljoprivredne površine ili većina površina će i ove sezone biti prekrivena kukuruzom,najzastupljenijom ali ratarima i najprofitabilnijom kulturom za proizvodnju.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: