Radno vreme JP “Srem-gas” tokom praznika

Javno preduzeće za ditribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi 1. i 2. maja. Tokom praznika potrošačima će 24 sata na usluzi biti DEŽURNA SLUŽBA JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica. Broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580.