Prijave za polaganje prijemnog

Prijave za polaganje prijemnog ispita za upis učenika u Osnovnu muzičku školu “Teodor -Toša Andrejević” su otvorene do 31. maja. Pripremni razred muzičke škole mogu da upišu učenici koji su od septembra 2023. godine u osnovnoj školi prvi ili drugi razred, a prvi razred muzičke škole upisuju učenici koji su od septembra 2023. godine treći razred u osnovnoj školi. Učenici koji žele da upišu odsek solo pevanja treba da budu stariji od 13 godina. Na prijemnom ispitu proverava se sluh, ritam i muzička memorija. 

Nikolina Marković