Mogućnost bolje promocije turizma (Video)

Posetioci su na nedavno održanoj prezentaciji otkrića sa lokaliteta “Adžine njive”  mogli čuti da će se istraživanja na lokalitetu Adžine njive – Brajkovo 2 nastaviti dugi niz godina, kao i da taj deo Srema na teritoriji rumske opštine predstavlja još uvek jedan od nedovoljno istraženih dragulja srpske arheologije. Nove tehnologije nude mogućnost bolje promocije bogatog arheološkog nasleđa.

Milena Božić

%d bloggers like this: