Režim bez mobilnih telefona u rumskim osnovnim školama (Video)

U školama širom Srbije sve je učestalija praksa zabrane korišćenja mobilnih telefona. Na režim bez telefona među prvima u Sremu prešle su osnovne škole u Rumi. Po preporuci Ministarstva prosvete , osnovne škole u Rumi sačinile su Pravilnik o upotrebi mobilnih telefona u nastavi uz prethodnu saglasnost roditelja. U pojedinim rumskom osnovnim školama pravilnik se već primenjuje, dok će u drugim stupiti na snagu nakon prvog maja.

Milena Božić

%d bloggers like this: