Puške na poklon (Video)

Streljaštvo je sport na koji se javnost najviše osvrće prilikom osvajanja medalja na velikim
takmičenjima.

Jedna od najvećih aktivnosti Streljačkog saveza Vojvodine, sem organizovanja takmičenja pod svojim
okriljem je i pomoć klubovima u nabavljanju potrebne opreme i onih najskupljih detalja, tačnije
oružja sa kojima se strelci takmiče, treniraju.

Nastojanja u Streljačkom savezu Vojvodine su u godinama iza nas usmerena na poboljšanju uslova za
pre svega trening takmičara, poboljšanja rada samih klubova i što u budućnosti treba da daje i
određene rezultate. Sa ovom dodelom akcije saveza će dobiti dodatan stimulans.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je pokazao u godinama iza nas posvećenost takozvanim
malim sportskim savezima, ali i savezima koji daju vrhunske takmičare, a koji opet donose ono na šta
smo svi kasnije ponosni, olimpijske medalje.

Anđelko Belić

%d bloggers like this: