Međunarodni dan zaštite od buke

Danas je Međunarodni dan zaštite od buke. Povišeni tonovi ,decibeli stvaraju buku koja utiče na naš sluh i mentalno zdravlje. Razni su faktori koji proizvode buku, od saobraćaja, radnih mašina i alata, glasne muzike, do bučnih komšija. Svakog 20. aprila obeležava se ovaj dan sa ciljem da se smanje nivoi buke kojem je izloženo stanovništvo.

Zoran Vasić

%d bloggers like this: