Uručene potvde studentima o završenoj stručnoj praksi (Video)

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović uručio je u utorak, 11. aprila potvrde o uspešno završenoj stručnoj praksi studentima koji su je pohađali u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Prisutni su bili i zaposleni u MDULS-u, a supervizori studenata.

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: