Lakše u bračne vode (Video)

Predsednik Opstine Pećinci Siniša Đokić uručio je jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 50 000 dinara mladom bračnom paru Bujišić iz Deča. Reč je o jednokratnoj novčanoj naknadi  za parove koji zaključe brak u 2023. godini.

U periodu od 1. januara do 31 . marta ove godine ukopno je 20 bračnih parova sa teritorije pećinačke opštine zaplovilo u bračne vode, a medju njima su Ivana i Miroslav Bujišić iz Deča.Ova nova mera podrške porodici ima za cilj da podstakne mlade bračne parove da ostanu da žive i rade na teritoriji opštine Pećinci.

Pravo na jednokratni novčani dodatak od 50.000 dinara parovi će moći da ostvare ako jedan bračni drug ima prebivalište na teritoriji opštine Pećinci najmanje godinu dana u momentu zaključenja braka, a drugi bračni drug ima prebivalište na teritoriji opštine Pećinci u momentu zaključenja braka, odnosno najkasnije 30 dana od dana zaključenja braka.Sklapanje braka je simbolično novi početak za bračne partnere i Opština želi da im olakša taj početak onoliko koliko je u mogućnosti.

Pećinačka lokalna samouprava od ove godine uvela je još jednu meru podrške porodici-finansiranje 30 odsto troškova vrtića za svako dete iz opštine koje ima za cilj, kao i sve predhodne-poput jednokratnog novčanog dodatka od 40 000 dinara za svako novorođenče ili besplatnog vrtića za treće i četvrto dete u porodici i za jedno dete u porodicama koje imaju blizance, da se roditeljima umanje troškovi i da im se olakša odgajanje i školovanje dece.

%d bloggers like this: