Cena pšenice konačno doživela skok

Konačnu promenu na berzi doživela je pšenica.Veća aktivnost na tržištu pšenice beležila se do sredine nedelje, kada dolazi do povlačenja i kupaca i ponuđača. U strukturi kupaca našli su se uglavnom trgovci i izvoznici, dok je udeo mlinara bio manji. Berzanski ugovori zaključeni su u širokom cenovnom rasponu od 23,50 do 26,00 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosi 24,67 din/kg bez PDV-a što je znatni pokazujući rast od 6,51% u odnosu na prethodnu nedelju ali i period.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: