Novi mamograf uskoro u Rumi

Zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine , rumski Dom zdravlja dobiće sredstva u visini od 15.500.000,00 dinara za nabavku mamografa sa CR sistemom. U planu je da se nabavkom novog mamografa zameni postojeći, dotrajali mamografski aparat. U cilju podizanja svesti o prevenciji raka dojke u službi radiološke dijagnostike 22. i 23.4.2023. od 8 do 15 časova u Domu zdravlja Ruma, obavljaće se preventivni pregledi dojki za žene starosti 45-50 godina. Mamografiju mogu uraditi sve žene koje je do sada nisu radile ili je od zadnjeg pregleda prošlo više od dve godine. U Domu zdravlja “Ruma” se svakodnevno obavljaju dijagnostički i preventivni UZ i mamografski pregledi. Dnevno se zakazuje 8-10 mamografija.

MIlena Božić

%d bloggers like this: