Uskoro elektronska naplata (Video)

Planom razvoja turizma u Nacionalnom parku “Fruška gora” predviđena je realizacija više projekata, među kojima je i uvođenje elektronske naplate boravka i prolaska kroz Nacionalni park. U tu svrhu, kako je rekao direktor Živko Cvetković biće postavljeno 16 kapija na svim prilaznim putevima Nacionalnom parku. Sredstva tako prikupljena biće usmerena na očuvanje prirodnog dobra, najstarijeg,  a u Vojvodini i jedinog  nacionalnog parka.

%d bloggers like this: