Primer dobre prakse (Video)

Grad Sremska Mitrovica zajedno sa Centrom za socijalni rad “Sava” i Školom za osnovno i srednje “Radivoj Popović”, primeri su dobre prakse kako unaprediti usluge za osetljive grupe, u čemu je znatan doprinos dala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Predstavnici ove organizacije boravili su u poseti našem gradu i tom prilikom obišli Dnevni boravak ŠOSO „Radivoj Popović” na Žitnom trgu.

Danijela Đaković

%d bloggers like this: