Odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata

Na sednici Opštinskog veća Ruma prihvaćene su Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom radu i postavljanju bašta ugostiteljskih objekata. Izmenama I dopunama vlasnicima nepokretnosti je produžen rok da se usaglase sa novim odredbama i to najkasnije do 1. maja 2025. godine. Zainteresovana lica treba prvo da podnesu zahtev za izradu urbanističko – tehničkih uslova za 2023. godinu i nakon dobijanja istih da podnesu zahtev Odeljenju za urbanizam i građenje radi izdavanja odobrenja.

Danijela Đaković

%d bloggers like this: