Besplatna pravna pomoć (Video)

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu u Sremkoj Mitrovici pružabesplatnu pravnu pomoć građanima.

Socijalno ugroženi građani mogu da podnesu zahtev za besplatnu pravnu pomoć i to ne samo oni koji primaju socijalnu pomoć,već i oni sa minimalnom zaradom.

Mogućnost besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim sugrađanima

Mitrovčani pozitivno komentarišu i kako kažu ovaj vid podrške zaslužuju svi, nezavisno od socijalnog statusa.

Čak 13 grupa građana mogu ostvariti ovo pravo – osobe sa invaliditetom, deca, žrtve nasilja u porodici, i oni se mogu svi obratiti opštini zahtevom, koja je dužna da odgovori u roku od osam dana ili tri dana u slučaju da je hitan postupak u pitanju, objašnjavaju iz nadležne službe Grada.

Pored opštinskih službi i advokata , besplatnu pravnu pomoć pružaju i udruženja koja su se za to registrovala kod države. Pored besplatne pravne pomoći, postoji i besplatna pravna podrška u smislu informisanja , pomoć pri popunjavanjuformulara kao i medijacije u rešavanju sporova, dodaju iz Službe za besplatne pravne pomoći u Sremskoj Mitrovici.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: