Srednjoročni plan JP “Srem Gas”

Srednjoročni plan Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem – gas“ Sremska Mitrovica za period od 2023 – 2025. godine izrađen je u skladu sa Uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnih planova. Ovo je treći srednjoročni plan koji preduzeće donosi. Cilj izrade srednjočnog plana je definisanje sveobuhvatnog i ažurnog pregleda obaveza koje treba da sprovede tokom perioda od tri godine u skladu sa prioritetima. Između ostalih, opšti cilj ovog preduzeća je stabilno i kontinuirano poslovanje, povećanje prodaje energenta, povećanje izgradnje priključaka kao i povećanje dužine izgrađene mreže.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: