Početak čišćenja divljih deponija

Posle pisanja Sremske televizije o divljim deponijama krenulo se u realizaciju uklanjanja smeća na opštinskim deponijama. Opština Inđija predvidela 20 miliona dinara je za čišćenje divljih deponija na čitavoj teritoriji, posebno po selima i van njih, kojih kako kažu nadležni ima više od 10. Pored novčanih sredstava koje je Opština Inđija namenila za čišćenje deponija ista će stići i od strane viših nivoa vlasti koje Republika Srbija  usmerava u razvoj ekologije i zdraviju životnu sredinu. Ekipe inđijskog Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ redovno čiste divlje deponije i odnose smeće.