Brak kvari detinjstvo (Foto+Video)

Udruženje Romskih studenata iz Novog Sada razvilo je uz podršku UNICEF -a specifičan pristup borbi protiv pojave dečijih brakova koji targetira rad sa muškarcima Romima na promeni stavova u vezi sa ovom pojavom. U Centru za socijalni rad Inđija uz prisustvo predsednika Udruženja roma Nenada Vladisavljeva koji je stručne radnike centra upoznao sa ovim metodološkim pristupom.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: