Zeleni otpad (Video)

Javno komunalno preduzeće “Standard” Šid će u subotu, prvog aprila organizovati akciju besplatnog odvoza “zelenog” ekološkog otpada po prijavi. Odvoz će se vršiti u vremenu od 7-14 časova. U ekološki zeleni otpad spadaju: granje, ukrasno šiblje I žbunje, lišće, I otpad iz bašte. Otpad treba da bude adekvatno spakovan, kažu iz ovog preduzeća

Dragana Popov

%d bloggers like this: